phân loại cột

热点资讯

vị trí của bạn:Phân tích chuyên gia dự báo khuyến nghị bóng đá > Hồ sơ công ty >

Lữ đoàn 125: Hội thi tàu chính quy mẫu mực, Hội thao huấn luyện tàu mặt nước

ngày phát hành:2023-08-28 12:17    Số lần nhấp:84

Các thí sinh thực hiện phần thi lý thuyết

Tham gia hội thi, hội thao có 6 tàu trong biên chế của Lữ đoàn đang thực hiện nhiệm vụ tại bến.

Nội dung thi tàu chính quy mẫu mực gồm: Công tác tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật. Hội thao huấn luyện tàu gồm: Chiến thuật tàu, hàng hải, vũ khí, khí tài điện tử, cơ điện, điều lệnh, thể dục thể thao, chính trị, hậu cần.

Nội dung thi bơi 500m

Thời gian qua, Đảng uỷ, chỉ huy Lữ đoàn và cấp uỷ, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc, bám sát các chị thị, kế hoạch,Hồ sơ công ty hướng dẫn của trên về các tiêu chí đạt được sau hội thi, hội thao năm 2023, đưa vào nghị quyết lãnh đạo tháng, quý.

Các tàu tại bến huy động tối đa nhân lực, tập trung bảo quản, kiểm sửa, làm đẹp nội thất và thân vỏ từng con tàu theo bộ tiêu chí tàu chính quy mẫu mực; làm tốt công tác huấn luyện tại bến trên 4 mặt công tác. Cán bộ, nhân viên, chiến sĩ tham gia hội thi, hội thao đúng đủ thành phần; tích cực ôn luyện nắm vững kiến thức; bình tĩnh, tự tin trong quá trình thực hiện các phần thi, khẳng định được trình độ, năng lực chuyên môn và kết quả xây dựng tàu chính quy mẫu mực.

Thủ trưởng Lữ đoàn trao thưởng các tàu đạt giải 

Kết thúc hội thi, hội thao, Ban tổ chức trao 2 giải Nhì, 2 giải Ba cho các tàu đạt thành tích cao.

Tin, ảnh: Xuân Hóa, Anh Sơn我的网站