phân loại cột

热点资讯

vị trí của bạn:Phân tích chuyên gia dự báo khuyến nghị bóng đá > trung tâm tin tức >

Bộ Tham mưu Hải quân học tập, nghiên cứu các chuyên đề của sĩ quan, QNCN

ngày phát hành:2023-08-28 12:04    Số lần nhấp:78

Đại tá Hoàng Quốc Hoàn phát biểu

Tham dự hội nghị có hơn 500 sĩ quan, QNCN các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tham mưu.

Các đại biểu học tập, nghiên cứu 5 chuyên đề gồm: Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Quân ủy Trung ương 6 tháng đầu năm 2023; Phát huy thành tích 6 tháng đầu năm, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quân nhân trong xây dựng đơn vị VMTD mẫu mực, tiêu biểu; Phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ,trung tâm tin tức đảng viên trong đấu tranh phòng chống chủ nghĩa cá nhân ở đơn vị cơ sở Quân đội hiện nay; Bồi dưỡng khát vọng cống hiến cho quân nhân đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội nhân dân Việt nam trong tình hình mới; Phát huy giá trị “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Quang cảnh hội nghị

Sau hội nghị, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tham mưu tiếp tục tổ chức giáo dục các chuyên đề cho những đối tượng còn lại.

Tin, ảnh: Thanh Tuyền, Thế Bình我的网站