phân loại cột

热点资讯

vị trí của bạn:Phân tích chuyên gia dự báo khuyến nghị bóng đá > trung tâm tin tức >

Giao ban Khối các ban và cơ quan xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái 6 tháng đầu năm

ngày phát hành:2023-09-05 11:47    Số lần nhấp:52

YênBái - Chiều 25/7, Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức Hội nghị giao ban Khối các ban và cơ quan xây dựng Đảng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị. Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

6 tháng đầu năm, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được triển khai đồng bộ, có chuyển biến tích cực. Các ban, cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy đã bám sát Chương trình hành động số 10 của Tỉnh ủy, Chương trình hành động số 135 để chủ động thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất được giao, đáp ứng kịp thời yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.  Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm tại Hội nghị. Nổi bật như: công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tham mưu triển khai đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về nội dung tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Yên Bái lần đầu tiên tổ chức thành công Hội nghị gặp mặt trí thức tiêu biểu của tỉnh.  Bên cạnh đó, chất lượng công tác xây dựng Đảng được nâng lên; tham mưu lãnh đạo hoàn thành việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện đúng theo chương trình, kế hoạch đề ra. Công tác dân vận, nắm bắt tình hình nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo được thường xuyên quan tâm. Văn phòng Tỉnh ủy bám sát chương trình công tác năm, chủ động tham mưu triển khai chương trình công tác của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy,trung tâm tin tức Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đặc biệt, đã tham mưu, hoàn thành việc điều chuyển, di chuyển cơ sở vật chất, trang thiết bị sang trụ sở làm việc kịp thời và thực hiện khởi công xây dựng trụ sở làm việc mới… Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long ghi nhận và biểu dương những kết quả tích cực mà các cơ quan trong Khối xây dựng Đảng tỉnh đạt được trong 6 tháng đầu năm.  Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị. Đồng chí yêu cầu, 6 tháng cuối năm, các ban và cơ quan xây dựng Đảng tỉnh cần tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, Chương trình hành động số 10 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, Chương trình hành động số 135 của Tỉnh ủy để triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; đồng thời, thường xuyên rà soát, đánh giá đối với những chi tiêu chậm tiến độ để kịp thời có các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.  Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2023 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tự phê bình, dân chủ và phát huy dân chủ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”, các quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng.  Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao có liên quan đến phục vụ Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy khẩn trương hoàn thiện văn kiện Hội nghị thông qua Kế hoạch (điều chỉnh) của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tác chiến phòng thủ và các văn kiện khác có liên quan, phục vụ luyện tập lần 2 vào ngày 28 - 29/7/2023.  Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các ban, cơ quan trong Khối tiếp tục bám sát nhiệm vụ được giao, chủ động, linh hoạt, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra.

我的网站