phân loại cột

热点资讯

vị trí của bạn:Phân tích chuyên gia dự báo khuyến nghị bóng đá > tuyển dụng nhân tài >

Vùng 4: Học tập các chuyên đề giáo dục chính trị năm 2023

ngày phát hành:2023-08-28 12:38    Số lần nhấp:186

Quang cảnh hội nghị

Tham gia học tập có các đồng chí là lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị từ cấp tiểu đoàn, hải đội; thủ trưởng cơ quan cấp trung, lữ đoàn và tương đương trở lên; sĩ quan cấp tá trong toàn Vùng.

Tại hội nghị, các quân nhân được học tập, quán triệt nhiệm vụ trọng tâm của Quân chủng, Vùng 6 tháng cuối năm 2023 và các chuyên đề: Phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đấu tranh phòng chống chủ nghĩa cá nhân ở đơn vị cơ sở quân đội hiện nay; Nhận diện âm mưu, thủ đoạn,tuyển dụng nhân tài hoạt động chống phá của các thế lực thù địch đối với nội bộ Đảng, Nhà nước, Quân đội trong tình hình hiện nay và những vấn đề đặt ra đối với công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Quân đội; Xung đột quân sự Nga-Ucraina và giải pháp xây dựng nhân tố chính trị, tinh thần cho bộ đội trong tình hình mới.

Sau hội nghị, các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng tiếp tục tổ chức giáo dục, học tập nhiệm vụ và các chuyên đề giáo dục chính trị cho các đối tượng còn lại.

Tin, ảnh: Lê Hùng我的网站